Komornik Sądowy Marlena Wysota-Czajkowska na wniosek wierzyciela, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji może prowadzić egzekucję na terytorium całej Polski.
Wierzyciel, dokonując wyboru Komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika o treści:
„Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji”.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marleny Wysoty-Czajkowskiej wykorzystuje w pracy szereg rozwiązań technicznych, które pozwalają w znaczny sposób skrócić czas potrzebny do wyegzekwowania należności tj.:

⦁ możliwość przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
⦁ elektroniczny dostęp do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
⦁ elektroniczną obsługę zapytań do ZUS
⦁ elektroniczny dostęp do CEIDG
⦁ elektroniczny dostęp do Centrum Personalizacji Dokumentów (biuro adresowe)
⦁ elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
⦁ Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej – obwieszczenia o licytacjach
⦁ elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO?

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, która stanowi jego niezbędny element.
Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy złożyć w kancelarii Komornika, listownie lub poprzez EPU.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym (do pobrania w zakładce „Wzory wniosków”) wskazuje w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Wniosek powinien zawierać:
⦁ wskazanie Komornika, do którego jest składany
⦁ oznaczenie Wierzyciela i dłużnika
⦁ wskazanie świadczenia – należności którą komornik ma wyegzekwować
⦁ informacje dotyczące majątku dłużnika
⦁ podpis Wierzyciela

 

PRZYDATNE LINKI
http://ms.gov.pl/
http://www.izba-komornicza.pl/
http://komornik.pl/
http://www.twojealimenty.pl/
http://www.nbp.pl
http://www.olawa.sr.gov.pl/
http://www.wroclaw.sa.gov.pl/