#gaszynchallenge

Dziękujemy serdecznie Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu za nominację do #gaszynchallenge 😍💪

Przysiady wykonane, środki na szczytny cel przeznaczone! 😎💪

Do wspólnego pomagania nominujemy:

➡️Urząd Skarbowy w Oławie
➡️Sąd Rejonowy w Oławie
➡️ Pocztę Polska S.A. Oddział w Oławie

Zachęcamy do pomagania!

Link do zbiórki: Maleńka Mia i śmiertelna choroba... Potrzeba ponad 9 milionów na najdroższy lek świata

Funkcjonowanie kancelarii od 8 czerwca 2020 r.

W związku z łagodzeniem restrykcji dotyczących epidemii SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że od dnia 08.06.2020 r. kancelaria wznawia przyjęcia interesantów.

Godziny pracy kancelarii:

  • Pon, wt, czw, pt. 7:30-15:30
  • Śr. 8:30-16:30

Jednocześnie informuję, że osoby przebywające w kancelarii zobowiązane są do zasłaniania ust, nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.

Strony będą przyjmowane pojedynczo.

Funkcjonowanie kancelarii w związku z COVID-19

Z uwagi na prewencję dotycząca epidemii SARS-CoV-2 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, że z podległą mi kancelarią należy kontaktować się jedynie drogą mailową, telefoniczną, bądź za pomocą korespondencji listownej (Poczta Polska).

INTERESANCI BEZPOŚREDNIO W KANCELARII NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.

  • E-mail: olawa.wysota-czajkowska@komornik.pl
  • Telefon: 71 318 28 92, 572 947 181

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kancelaria Komornicza nr V w Oławie Marlena Wysota-Czajkowska

ING Bank Śląski S. A. 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038