Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Licytacje, aktualności, obwieszczenia

#gaszynchallenge

#gaszynchallenge

Dziękujemy serdecznie Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu za nominację do #gaszynchallenge 😍💪 Przysiady wykonane, środki na szczytny cel przeznaczone! 😎💪
Funkcjonowanie kancelarii od 8 czerwca 2020 r.

Funkcjonowanie kancelarii od 8 czerwca 2020 r.

W związku z łagodzeniem restrykcji dotyczących epidemii SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że od dnia 08.06.2020 r. kancelaria wznawia przyjęcia interesantów.
Funkcjonowanie kancelarii w związku z COVID-19

Funkcjonowanie kancelarii w związku z COVID-19

Z uwagi na prewencję dotycząca epidemii SARS-CoV-2 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, że z podległą mi kancelarią należy kontaktować się jedynie drogą mailową, telefoniczną, bądź za pomocą korespondencji listownej (Poczta Polska).