Funkcjonowanie kancelarii w związku z COVID-19

Z uwagi na prewencję dotycząca epidemii SARS-CoV-2 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, że z podległą mi kancelarią należy kontaktować się jedynie drogą mailową, telefoniczną, bądź za pomocą korespondencji listownej (Poczta Polska).

INTERESANCI BEZPOŚREDNIO W KANCELARII NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.

  • E-mail: olawa.wysota-czajkowska@komornik.pl
  • Telefon: 71 318 28 92, 572 947 181

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kancelaria Komornicza nr V w Oławie Marlena Wysota-Czajkowska

ING Bank Śląski S. A. 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038