O kancelarii

Witamy na stronie internetowej kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marleny Wysoty-Czajkowskiej, na której uzyskacie Państwo informacje dotyczące kancelarii, właściwości terytorialnej, wzory pism w postępowaniach, a także obwieszenia o licytacjach.
 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

baner

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marlena Wysota-Czajkowska
Kancelaria Komornicza w Oławie ul. Twardowskiego 3 (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: olawa.wysota-czajkowska@komornik.pl
tel.: 71-318-28-92
adres: ul. Twardowskiego 3 ,55-200 Oława

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych*
adres e-mail: iod@elka.zgora.pl
adres pocztowy: PHU ELKA ul. Kosowa 3A, Wilkanowo, 66-008 Świdnica

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.